Điều Khoản Sử Dụng

Bản quyền

Toàn bộ nội dung website Kaiup – Blog du lịch của Kai (https://kaiup.com), bao gồm tất cả các bài viết & hình ảnh, thuộc quyền sở hữu của tác giả, một số hình ảnh có bản quyền được quyền sử dụng và một số hình ảnh miễn phí bản quyền đều được ghi chú rõ ràng trên mỗi ảnh. Mọi sự sao chép nội dung trên website này, bao gồm các thông tin, bài viết, hình ảnh… với mục đích thương mại đều không được cho phép khi chưa có sự đồng ý của tác giả.

Vui lòng dẫn nguồn đầy đủ bao gồm tên Kai và link gốc nếu bạn muốn chia sẻ các bài viết cho mục đích cá nhân.

Bình luận

Kaiup khuyến khích các bạn bình luận, đặt câu hỏi, trả lời… trên tinh thần hỗ trợ, chia sẻ thông tin, văn minh, nhân bản. Các bình luận nằm ngoài mục đích này như đả kích cá nhân, quảng cáo, phát tán virus… đều không được phép và có thể bị xóa mà không cần báo trước.